Team Dementia Care Mappers uitgebreid

Geplaatst op: 5 Juni 2019

Bij Pieter van Foreest staat de cliënt centraal. We willen dat iedereen zich zo thuis mogelijk voelt. Wat dat is, is voor een ieder verschillend. Door een persoonsgerichte benadering en samen met de cliënt en de familie in gesprek te gaan, kunnen we dit voor elkaar krijgen. Voor iemand met dementie is het vaak moeilijker om aan te geven wat hij/zij wil. De methodiek Caremapping kan dan uitkomst bieden. De methodiek dementia care mapping (DCM) is een wetenschappelijk bewezen methodiek waarbij het welbevinden van de cliënt in kaart wordt gebracht doormiddel van observatie. In januari 2017 startte de eerste groep caremappers binnen Pieter van Foreest. Inmiddels zijn er al vele observaties middels de methodiek geweest. Om de methodiek nog vaker in te kunnen zetten is het team “mappers” uitgebreid. In mei hebben weer een aantal collega’s de training succesvol afgerond en kunnen aan de slag met observeren. Gefeliciteerd en succes!