Veranderingen in de zorg

Dit bericht maakt deel uit van 'Veranderingen in de zorg', waarin we belangrijke informatie ter naslag verzamelen en bundelen.
Bekijk hier het complete overzicht

De laatste bewoners verzorginghuisgedeelte Abtswoude verhuisd

Geplaatst op: 19 December 2016

Delft – De ouderenzorg in Nederland is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Zorgorganisaties hebben te maken met een kanteling in de zorg. Verzorgingshuiszorg wordt niet meer geïndiceerd.  Dit betekent dat senioren met een lichtere zorgvraag (verzorgingshuiszorg) geen indicatie meer ontvangen voor wonen met zorg. De zorg- en behandelvraag thuis groeit hierdoor. Bovendien dienen verzorgingshuizen te worden getransformeerd, zodat zij geschikt zijn voor zware zorg (verpleeghuiszorg). Pieter van Foreest heeft volop met deze veranderingen te maken en zet stappen op weg naar de zorg van morgen.  

Stefanna twee etages verbouwd
Op locatie Stefanna aan de Aart van der Leeuwlaan in Delft zijn onlangs twee etages verbouwd. Beide etages zijn ingericht voor bewoners met een zwaardere zorgvraag. Er zijn 48 kamers vernieuwd en beschikbaar voor senioren met dementie. Op iedere etage bevinden zich drie kleinschalige woongroepen van 8 bewoners. De woongroepen hebben ieder een verschillende leefstijl, passend bij de zorgvraag en leefstijl van de bewoners. Iedere woongroep beschikt over een eigen huiskamer met een prachtige open keuken, waar iedere avond gezamenlijk gekookt gaat worden.  

Abtswoude bewoners verzorgingshuisgedeelte verhuisd
In juni 2014 zijn de bewoners van verzorgingshuis Abtswoude en de bewoners van de woningen aansluitend aan het gebouw geïnformeerd over de sluiting van het verzorgingshuisgedeelte van Abtswoude. Nu eind 2016 is het zover. De laatste 20 bewoners van het verzorgingshuisgedeelte zijn naar tevredenheid naar hun nieuwe onderkomen verhuisd. De medewerkers en vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat Abtswoude, ondanks de naderende sluiting, een gezellig en knus onderkomen bleef. De komende tijd zullen er nog wel medewerkers in het pand aanwezig zijn om op te ruimen en schoon te maken. Daarna wordt het verzorgingshuisgedeelte afgesloten.

Aan- en inleunwoningen bij Abtswoude
De 61 aan- en inleunwoningen bij verzorgingshuis Abtswoude blijven gewoon bestaan en de huidige bewoners kunnen hier blijven wonen. De woningen zijn eigendom van Vestia. De bewoners huren de aan- of inleunwoning via Pieter van Foreest van deze woningbouwcoöperatie. Hierbij zijn de huidige reguliere regels van woningtoewijzing van toepassing. Bewoners kunnen gebruik maken van de faciliteiten en activiteiten in locatie Stefanna, op zo’n 300 meter afstand van Abtswoude. Zorg Thuis voor deze bewoners is en blijft mogelijk via thuiszorg van Pieter van Foreest.