Waardevolle gesprekken in Duinhof over verbinden in de wijk

Geplaatst op: 4 Oktober 2019

Iedereen wil graag blijven deelnemen aan de maatschappij. Het is belangrijk om bekenden te blijven ontmoeten, veiligheid en gezelligheid te ervaren en deel te blijven nemen aan activiteiten. Medewerkers van Duinhof  hadden de gemeente, buurtbewoners, HINT en Vitis Welzijn op 30 september jl. uitgenodigd om samen in gesprek te gaan. Met elkaar is er gekeken welke mogelijkheden Duinhof aan de bewoners, bezoekers en buurtbewoners kan bieden. Er werd volop van gedachten gewisseld en bekeken waar de kansen liggen in de samenwerking. Het was waardevolle en inspirerende middag, waar zeker een vervolg op komt.

 

Verbinden in de wijk
De locatie Duinhof ligt prachtig gelegen aan de kust en kent de langste historie van Pieter van Foreest. Duinhof is een warm woonzorgcentrum waar veel mensen zich snel thuis voelen. Dat Duinhof het gesprek aangaat over de mogelijkheden, past precies binnen het strategische speerpunt van Pieter van Foreest: verbinden in de wijk. Het programma verbinden in de wijk kenmerkt zich door de het samenwerken met lokale initiatieven, het aanbod van zorg en diensten voor omwonenden in de nabijheid van Pieter van Foreestlocaties en de activiteiten die georganiseerd worden voor bewoners, thuiswonende ouderen en buurtbewoners in de regio en natuurlijk de gastvrijheid en ontmoetingen.