Beleidsbrief Informele Zorg 'Versterken, verbinden en verlichten'

Geplaatst op: 21 Juli 2013

Zaterdag 20 juli 2013 heeft de staatssecretaris de beleidsbrief informele zorg ‘Versterken, verbinden, en verlichten’ aan de Tweede Kamer verstuurd. Voor het schrijven van de brief heeft de staatsecretaris gesproken met de diverse vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties, aanbieders van zorg waaronder ActiZ, en de organisaties van professionele zorg. Daarnaast heeft hij de visie van de SamenZorg Coalitie, waarin o.a. Mezzo en ActiZ participeren, meegenomen in zijn beleidsbief.

De kernboodschap van de brief is dat de staatssecretaris de informele ondersteuning en zorg wil versterken, door de positie van informele ondersteuning en zorg goed te verankeren in de nieuwe Wmo en de kern-AWBZ. Daarnaast wil hij de mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en de samenwerking tussen de formele en informele zorgverleners verbeteren.

Zelfredzaam en samenredzaam
Het belang van en de behoefte aan informele zorg zal de komende jaren toenemen, omdat mensen langer in hun eigen omgeving willen blijven wonen. Niet alleen zullen ze hierdoor meer zelf moeten doen, maar ze zullen ook een groter beroep doen op hun omgeving.