Financiering specialist ouderengeneeskunde in eerstelijnszorg

Geplaatst op: 7 Januari 2015

Minister Schippers heeft een kamerbrief verstuurd over de financieringsstructuur van de specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijnszorg. In samenhangende zorg dicht bij huis hebben verschillende professionals een rol, waaronder de huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige en specialist ouderenzorg. Waar de huisarts specialistische kennis nodig heeft, bijvoorbeeld bij kwetsbare ouderen, kan de specialist ouderengeneeskunde die kennis leveren. Het consulteren van een specialist ouderengeneeskunde in de thuissituatie kan via de subsidieregeling extramurale behandeling. Op termijn wordt deze behandeling ondergebracht in de Zorgverzekeringswet, al of niet onder een aparte aanspraak.