Wetenschappelijk onderzoek naar balansproblemen bij een CVA

Geplaatst op: 21 September 2015

In maart 2015 is het wetenschappelijke project ‘Move On’ van start gegaan. In dit project wordt de balans getraind bij mensen die een beroerte hebben gehad. Op dit moment zijn er weinig trainingsmogelijkheden in de reguliere zorg die zich richten op patiënten die in de zogenaamde chronische fase zitten (ongeveer 6 maanden na de beroerte). Deze mensen houden vaak blijvende balansproblemen over, wat kan leiden tot valincidenten en daaraan gerelateerde letsels. Het nog onduidelijk wat er precies in de hersenen gebeurt bij balansproblemen. Dit lijkt bovendien voor iedereen verschillend. Meer inzicht in de oorzaak van balansproblematiek kan ervoor zorgen dat behandeling beter kan worden afgestemd op de individuele patiënt. Alleen in een laboratorium kan op dit moment de kwaliteit van balans nauwkeurig bepaald worden. Het project Move on probeert dit type training en onderzoek mogelijk te maken in de dagelijkse klinische praktijk.
 
De TU Delft, het Radboud universitair medisch centrum en het bedrijf Motekforce Link ontwikkelen trainingsmogelijkheden voor deze groep patiënten. Zij ontwikkelden een loopband die balans kan meten en waarmee getraind kan worden in de klinische praktijk. Deze zal getest en geëvalueerd worden bij een aantal revalidatiecentra in het land. Waaronder ook Revalidatie en Herstel van Pieter van Foreest aan de Beukenlaan. Het plan is om vier typen trainingen op de loopband te geven aan patiënten in de chronische fase na een beroerte en daarna te meten welke training tot de grootste verbetering van de balanshandhaving leidt. Bovendien worden de deelnemers aan het onderzoek een jaar gevolgd met activiteitmeters van 2M Engineering om een goed beeld te krijgen van de mate van activiteit na een beroerte en of dit wordt beïnvloed door de training. Dit onderzoek zal meer inzicht geven in de balansrevalidatie bij mensen na een beroerte. Met deze loopband zal het in de toekomst mogelijk zijn om patiënten in revalidatiecentra en fysiotherapiepraktijken, te testen, te trainen en de training af te stemmen op de individuele patiënt. Dit zal grote invloed hebben op de alledaagse zelfstandigheid en de sociale participatie en hopelijk voorkomen dat deze mensen vallen met alle bijbehorende ellende.
 
Meer infromatie over dit project op http://www.neurocontrol.nl/projects/current/41/moveon/