Wet langdurige zorg aangenomen

Geplaatst op: 4 December 2014

Op 2 december 2014 werd de Wet langdurige zorg (Wlz) aangenomen door de Eerste Kamer, nadat de Tweede Kamer op 25 september 2014 al met de wet instemde. Dat betekent dat de Wlz in werking treedt per 1 januari 2015.

Debat
De Eerste Kamer debatteerde op dinsdag 25 november 2014 met staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de Wlz. Daar stonden 3 doelstellingen centraal: betere kwaliteit, terugdringing van institutionalisering en betere financiële houdbaarheid. Tijdens dat debat benadrukte de staatssecretaris met de hervormingen een cultuuromslag te willen realiseren zodat goede langdurige zorg ook in de toekomst aan iedereen kan worden geboden die dat nodig heeft.

Van Rijn toonde zich tevreden met de uitslag: 'De Wlz wordt wel de sluitsteen van de Hervorming langdurige zorg genoemd. Dat is het, maar het is ook het begin. Het begin van de vernieuwing en verbetering van de langdurige zorg in Nederland.'

Meer informatie: Klik hier voor de website van de Eerste Kamer