De cliëntenraad is er voor u!

Geplaatst op: 21 April 2021

Bij Pieter van Foreest willen we dat onze cliënten zich thuis voelen. Daarom werken we voortdurend aan de kwaliteit van onze zorg. Daarbij speelt de cliëntenraad een belangrijke rol. Ze doen dat niet alleen, ze doen dat samen met u. We hebben uw inbreng nodig. Hoe ervaart u de zorg bij Pieter van Foreest? Komt  deze zorg tegemoet aan de wensen, verwachtingen  en behoeften van u of uw naaste?  

Samen
Wat kunnen we doen om de zorg en het welzijn verder te verbeteren? Op verschillende manieren proberen we die informatie te krijgen. Bijvoorbeeld direct via de medewerkers, via huiskamerbijeenkomsten of familiebijeenkomsten en via de cliëntenraden. Alle verpleeg- en verzorgingshuizen hebben een eigen cliëntenraad en voor de cliënten thuis en in de ontmoetingscentra is er de cliëntenraad Thuis. Het afgelopen jaar was het door corona lastig om uw inbreng te krijgen. Huiskamer- en familiebijeenkomsten kunnen niet doorgaan, naasten kunnen minder vaak op bezoek komen en ook de leden van de cliëntenraden kunnen maar beperkt op locatie komen. Gelukkig hebben alle cliëntenraden snel een weg gevonden om hun bijeenkomsten coronaproof door te laten gaan waarbij ze continu hebben gekeken naar de belangen van onze cliënten, zowel thuis als in onze locaties. 

Jaarverslag 2020
In het jaarverslag 2020 leest u meer over de werkzaamheden, resultaten en activiteiten van de Centrale cliëntenraad, de Cliëntenraad Thuis en de lokale Cliëntenraden. Benieuwd hiernaar? Klik hier.

Interesse?
Wie komt ons helpen? Wij zijn op zoek naar leden voor onze cliëntenraden om samen met ons,  de (thuiswonende) cliënten en hun naasten het verschil te kunnen maken. Onze cliëntenraden denken mee met de organisatie en adviseren over een breed scala aan onderwerpen om de belangen van cliënten, familieleden, naasten en bezoekers te behartigen. Iets voor u? Neem contact op met de cliëntenraad van uw locatie of kijk op www. pietervanforeest.nl/vrijwilliger-bij/vacatures voor meer informatie. We horen het graag!