Eerste belangrijke stap herontwikkeling van Naaldhorstterrein

Geplaatst op: 6 Mei 2019

Op maandag 6 mei jl. hebben Diny de Bresser, bestuurder Pieter van Foreest en Piet Vreugdenhil, wethouder gemeente Westland de intentieverklaring ondertekend voor de herontwikkeling van het Naaldhorstterrein aan de Middelbroekweg in Naaldwijk.

De zorgorganisatie en de gemeente willen op het terrein een leefomgeving realiseren die inspeelt op de behoeften van ouderen. Met het combineren van verschillende functies en slimme ontwerpen biedt het Naaldhorstterrein straks verschillende groepen mensen de kans om te wonen en te leven met zorg en ondersteuning naar moderne maatstaven. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en gebruik maken van verschillende voorzieningen op een zeer vertrouwde plek in het hart van Naaldwijk.

Diny de Bresser: ‘Het Naaldhorstterrein van Pieter van Foreest, bestaand uit het oude verpleeghuis De Naaldhorst, het ontmoetingscentrum Naaldwijk, Pieters Behandelpraktijk en de thuiszorgwinkel van Pieter van Foreest, willen we graag herontwikkelen. Dat kunnen we niet alleen, maar willen we graag samen met de gemeente en diverse samenwerkingspartners realiseren. Deze intentieovereenkomst is hiervoor de eerste belangrijke stap richting de toekomst. Een mijlpaal voor het Westland.’

Wethouder Piet Vreugdenhil: ‘In het Westland zijn meer verpleeg- en revalidatieplekken nodig. Mensen kunnen dan in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, als thuis wonen niet meer mogelijk is. Dat kan tijdelijk of voorgoed zijn. Belangrijk is dat familie en bekenden dichtbij zijn.’

De ondertekening van de intentieverklaring is een mooie eerste stap. In de komende maanden volgt een haalbaarheidsonderzoek. Pieter van Foreest en de gemeente Westland gaan samen onderzoeken of de realisatie van de gewenste woonzorglocatie mogelijk is. Dit onderzoek richt zich op de realisatie van een samenhangend woon-, welzijn-, zorgaanbod op het Naaldhorstterrein en eventueel de twee aansluitende percelen aan de zuidoostzijde. Als dat onderzoek positief wordt afgesloten, volgt een ontwikkel- en realisatiefase.