Pieter van Foreest op weg naar een rookvrije organisatie

Geplaatst op: 8 Mei 2024

Samen op weg naar een rookvrije organisatie

Bij Pieter van Foreest zorgen we graag goed voor elkaar, voor onze collega’s, cliënten, vrijwilligers en ook voor bezoekers. Daar hoort ook bij dat we met elkaar zorgen voor een gezonde, veilige en plezierige omgeving om te kunnen werken, leven, verblijven en wonen. En dat doen we samen. Samen op weg naar een rookvrije organisatie. 


Alle locaties van Pieter van Foreest zijn rookvrij 
In Nederland is roken op steeds minder plekken toegestaan. Dit geldt voor openbare gebouwen, in de horeca, voor ziekenhuizen en zorginstellingen. Het overgrote deel van cliënten, collega’s, vrijwilligers en bezoekers rookt niet. Echter er is ook een deel dat wel rookt. Iedereen maakt hierin natuurlijk zijn eigen keuze. Wel zijn we binnen Pieter van Foreest op weg naar een rookvrije organisatie. We verplichten niemand te stoppen met roken. Iedereen maakt hierin zijn eigen keuze. Bij de meeste locaties van Pieter van Foreest is binnen roken al langere tijd niet meer mogelijk. Op de enkele locaties waar nog wel binnen gerookt kon worden, is en/of wordt samen met de betreffende cliënt(en) naar een passende oplossing gezocht. Bij iedere locatie is er in ieder geval voor cliënten die willen roken, buiten een daarvoor bestemde ruimte of plek gecreëerd om te kunnen roken indien wenselijk. Dit rookgebied is alleen bedoeld voor cliënten. De locatie kan u hier meer informatie over geven. Verder is het gehele terrein van Pieter van Foreest rookvrij voor iedereen. 

 

Samen op weg naar een gezonde en rookvrije omgeving.

 

Op weg naar een rookvrije generatie kleiner