Startbijeenkomst vierde groep deelnemers aan Waardigheid en trots

Geplaatst op: 28 Oktober 2015

Op 24 september 2015 vond in de ochtend de startbijeenkomst plaats van de vierde groep deelnemers aan Waardigheid en trots, rondom het thema ‘Cliënt centraal’.

Marcel Kruger, de themacoördinator van deze groep, startte de bijeenkomst met een kort interview met Brigitte Verhage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De deelnemers van deze groep zijn: Activite, Carintreggeland, De Zorgspecialist, Het Parkhuis, King Arthur Groep, Pieter van Foreest, Schakelring, Sint Jacob, Valkenhof, Vitalis woonzorg groep, zorgcentra Meerlanden en Zorgpartners Midden-Holland.

Alle aanbieder vertelden in een korte pitch waar hun project over gaat.

Verhuizen naar een verpleeghuis
De verhuizing naar een verpleeghuis is voor cliënten en naasten een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt daar in de zorg weinig rekening mee gehouden. Het is vooral een periode waarin er veel formulieren ingevuld moeten worden en veel geregeld moet worden. Maar we vergeten dan vaak de impact die het heeft op de cliënt. Een aantal aanbieders heeft het proces voor, tijdens en na de verhuizing onder de loep genomen en gaat de procedures aanpassen.

Pieter van Foreest start hun project met een behoeftenonderzoek. De casus van Niek vormt de basis voor hun project. Niek is een tuinder en de verhuizing naar het verpleeghuis viel hem heel erg zwaar.

Tijdens het presenteren van de projecten komt de kennisuitwisseling gelijk op gang, met mooie reacties op elkaar. En dat is precies zoals het programma is bedoeld! Elkaar inspireren en op basis van de beste voorbeelden de sector een stap verder brengen. Met deze bijeenkomst zijn we écht gestart. Het programma gaat de zorgaanbieders de komende maanden ondersteunen bij o.a. het uitwisselen van kennis en ervaringen en het wegnemen van drempels. Op naar mooie resultaten voor de cliënt!