Klachten

Pieter van Foreest doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij horen het natuurlijk graag als u tevreden bent. Wij horen het ook graag wanneer u een klacht of een suggestie heeft om onze zorg- en dienstverlening te kunnen verbeteren.

Het woord klacht heeft bij veel mensen een negatieve klank. Het wordt al snel gezien als mopperen of zeuren. Dat is jammer, want klachten kunnen leiden tot verbetering. Bij Pieter van Foreest zien wij een klacht daarom liever als een gratis advies om onze zorg- en dienstverlening te optimaliseren, waardoor wij nog beter kunnen inspelen op uw wensen.

Een klacht, laat het ons weten

Bent u ergens niet tevreden over, laat het ons weten. Bespreek uw klacht met de direct betrokken medewerker. Als u dit niet wilt of als u met de medewerker niet tot een oplossing kunt komen, kunt u contact opnemen met zijn of haar (locatie-/team-) manager. Komt u er met de medewerker, (locatie-/team-) manager niet uit of wilt u liever uw klacht met iemand anders bespreken, dan kunt u de klachtenfunctionaris benaderen. Zij zijn onafhankelijk en zullen proberen tot een oplossing te komen door middel van bemiddeling. Uiteraard gebeurt dit alleen met uw instemming en op vertrouwelijke wijze. U kunt uw klacht digitaal kenbaar maken aan de klachtenfunctionaris of persoonlijk. Hoe u de klachtenfunctionaris persoonlijk kunt bereiken staat vermeld in de klachtenfolder.

Klachtencommissie

Hebben bovenstaande stappen nog niet tot een bevredigend resultaat geleid of wilt u direkt een formele klacht indienen, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van Pieter van Foreest. Een klacht die bestemd is voor de klachtencommissie dient altijd schriftelijk te worden ingediend. U kunt dit zelf doen of u kunt ondersteuning vragen aan de vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris. Binnen 10 dagen krijgt u van de commissie een brief waarin de ontvangst van de klacht wordt bevestigd en waarin de verdere procedure wordt uitgelegd.

Een klacht, laat het ons weten!

Door onderstaand formulier in te vullen maakt u uw klacht kenbaar. Indien u bij gegevens vertegenwoordiger geen telefoonnummer of mailadres ingeeft, reageert u anoniem. Dat respecteren wij uiteraard waarbij wij u erop wijzen dat de klachtenfunctionaris geen mogelijkheid heeft om de klacht in behandeling te nemen en te reageren.

Gegevens cliënt:
Gegevens vertegenwoordiger: