Geslaagde voorstellingen theater 'Mag ik je Kussen'

Geplaatst op: 20 Februari 2024

Op 14, 15 en 16 februari vonden voorstellingen van het theater 'Mag ik je Kussen' plaats, speciaal voor Pieter van Foreest. Een grote groep belangstellenden hebben de voorstelling gevolgd. Het gezelschap was gemêleerd, van collega's tot vrijwilligers en van mantelzorgers tot cliëntenraadsleden en van wethouder, tot bestuurder van een woningbouwcorporatie.

Na de voorstelling was er een kort nawoord om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan. Samen en samenwerken is de rode draad van de middag en avond. Samen met de cliënt, naasten, collega's, vrijwilligers, andere zorgorganisaties, welzijnorganisaties, zorgkantoor, gemeenten en betrokkenen. Dit gesprek is nodig, want de samenleving wordt steeds ouder en de vraag naar zorg stijgt. Tegelijkertijd is er steeds minder personeel beschikbaar. Dit vraagt om anders te kijken naar de zorg en hoe het werk wordt ingericht. De vraag: ‘Hoe kunnen zorgmedewerkers in de toekomst goed voor zichzelf zorgen om met dezelfde passie en aandacht voor hun cliënten te blijven zorgen?’ staat hierbij centraal. Hoe zien we dat, wat hebben we daarvoor nodig? Het leverde interessante en waardevolle gesprekken op. Alle input van de in gespreksrondes worden meegenomen en overhandigd aan het Ministerie SZW.

Uiteraard hebben we aan de aanwezigen gevraagd wat zij er van vonden. 
Reacties waren onder andere:
 'indrukwekkend', 'dat komt wel binnen', 'zo herkenbaar'
en 'dat moet toch anders kunnen?' 

 

Over de voorstelling
De voorstelling geeft inzicht in de keuzes en dilemma’s waar zorgmedewerkers dagelijks mee worden geconfronteerd. Het laat zien hoe belangrijk en dankbaar hun werk is. Zij zijn het die 24/7 zorg en ondersteuning bieden aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken. ‘De ervaring van medewerkers is onmisbaar voor de toekomst van de zorg’, aldus de Haas.

TheaterMakers Radio Kootwijk neemt jou mee in een eerlijke, oprechte en uitdagende theatervoorstelling over de toekomst van de zorg voor ouderen en chronisch zieken. Over de actuele belevingswereld van zorgmedewerkers, hun dilemma’s en hun nooit aflatende inzet voor cliënten. Over misschien wel moeilijke keuzes moeten maken en wat dat doet met hun zorghart. Een theatervoorstelling met 6 topacteurs, muziek, multimediatechnieken en een prachtig decor. Spraakmakend en een hart onder de riem tegelijk. Theatervoorstelling Mag ik je kussen? is ontwikkeld door TheaterMakers Radio Kootwijk in coproductie met de VVT-sector.