Coördinatiepunt WSD: een jaar na de start

Geplaatst op: 26 Februari 2024

Maandag 16 januari 2023 is het vernieuwde coördinatiepunt Westland, Schieland, Delfland (WSD) geopend door dhr. Aad de Groot Voorzitter Raad van Bestuur van DSW Zorgverzekeraar. In toenemende mate werden en worden huisartsen, VVT-instellingen en ziekenhuizen geconfronteerd met thuiswonende kwetsbare ouderen, bij wie de zorg en ondersteuning (tijdelijk) niet meer aansluit bij de zorgvraag. Als er een urgent probleem ontstaat kan directe inzet van zorg en/of ondersteuning thuis of een (tijdelijke) opname nodig zijn. Hiervoor zijn regionale afspraken gemaakt die worden uitgevoerd door het coördinatiepunt WSD.

Coördinatiepunt WSD een jaar na opening
Het is nu een jaar geleden dat het Coördinatiepunt WSD opende. Hét loket voor huisartsen om mensen aan te melden die een urgente opname in een verpleeghuis of wijkverpleging nodig hebben. Het Coördinatiepunt WSD is 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar voor verwijzers. In 2023 is er voor 820 mensen een urgent bed aangevraagd in de regio, waarbij in de maand december voor maar liefst 85 mensen is bemiddeld. Het Coördinatiepunt WSD heeft voor deze mensen binnen een dag een opname in een verpleeghuis kunnen realiseren. Ook kunnen verwijzers voor een aanvraag voor wijkverpleging terecht bij het WSD Coördinatiepunt. In 2023 zijn 131 aanvragen voor wijkverpleging gedaan. Voor deze aanvragen is gemiddeld binnen 1.5 dag wijkverpleging geregeld.  

Unieke samenwerking bij het Coördinatiepunt
Het unieke aan het coördinatiepunt is de intensieve samenwerking tussen de VVT partijen, waardoor zorg sneller op de juiste plaats wordt gerealiseerd. Het coördinatiepunt regelt urgente opnames, crisisopnames en inbewaringstelling (IBS). Verder ontzorgt het de huisarts in het zoeken naar wijkverpleging. De VVT partijen Argos Zorggroep en Pieter van Foreest hebben voor uitbreiding van IBS bedden gezorgd. Argos Zorggroep met  een aparte afdeling voor IBS en crisisopnames PG (Psychogeriatrische afdeling) in revalidatiecentrum Marnix en Pieter van Foreest met extra IBS plaatsen in De Bieslandhof. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de stijgende vraag voor urgente opnames.

Aad de Groot: “Met het coördinatiepunt WSD verbeteren we de zorg voor ouderen in de regio en wordt tegelijkertijd de huisarts ontlast. Een mooi voorbeeld waar goede samenwerking in de regio toe kan leiden.”

Samenwerking
Het coördinatiepunt WSD is een samenwerking tussen Argos Zorggroep, Careyn, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Frankelandgroep, Pieter van Foreest, Reinier de Graaf Gasthuis en Zonnehuisgroep Vlaardingen en is onderdeel van de Regionale aanpak voor kwetsbare ouderen, geïnitieerd door DSW Zorgverzekeraar.