Huiskamers

In onze ontmoetingscentra staat de bezoeker centraal.  Net als thuis is er in het ontmoetingscentrum een huiskamer voor de bezoekers en mantelzorgers.  Samen wordt gekeken naar de wensen en behoeften van de bezoeker.

Huiskamers
Ontmoetingscentrum Dock van Delft heeft vier huiskamers. De bezoekers van de huiskamers betreft voornamelijk oudere zelfstandige wonende ouderen met geheugenproblemen, over het algemeen dementie. Iedere huiskamer heeft zijn eigen kenmerken en is sfeervol ingericht, zodat de bezoeker zich op zijn/haar gemak voelt.

Jongere mensen met dementie
Ook bij jongere mensen (jonger dan 65 jaar) kan een vorm van dementie ontwikkelen.  Hun behoefte aan zorg en ondersteuning is anders dan bij oudere mensen met dementie. In ontmoetingscentrum Dock van Delft is een huiskamer waar activiteiten georganiseerd worden die aansluit op hun wensen en behoeften.

Regelmatig vinden huiskameroverleggen plaats waar bezoekers, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers met elkaar in overleg gaan over het ontmoetingscentrum.
Informatie hierover vindt u in het ontmoetingscentrum. U bent van harte welkom om hierbij aan te sluiten.