Jaaroverzicht Gezond en Wel Ouder worden 2023

Geplaatst op: 10 Januari 2024

In 2023 is het programma Regionale Aanpak Ouderen gestart met nieuwe projecten zoals Gezond en Wel Thuis en Sociaal Vitaal. Pieter van Foreest is partner van dit regio-initiatief. In het afgelopen jaar zijn er projecten afgerond, zoals de doorontwikkeling van het Coördinatiepunt WSD. Een unieke en intensieve samenwerking tussen verschillende VVT partijen, waardoor zorg sneller op de juiste plaats wordt gerealiseerd. Het coördinatiepunt regelt urgente opnames, crisisopnames en inbewaringstelling (IBS). Hiervoor heeft Pieter van Foreest extra plekken gerealiseerd in De Bieslandhof. Verder ontzorgt het de huisarts in het zoeken naar wijkverpleging.

Een ander project wat is afgerond is de werkplaats Slim Incontinentiemateriaal, waarbij Pieter van Foreest initiatiefnemer was voor de regionale pilot. Daarnaast dragen we als organisatie actief bij aan het Multidisciplinair Team Ouderen, bedoeld om de thuissituatie van ouderen met complexe problematiek zo optimaal mogelijk te ondersteunen, en zijn we gestart met de Sociale Benadering Dementie (SBD). Vanuit het team SBD wordt gekeken naar wat er nog wel mogelijk is binnen iemands netwerk en daarbuiten, maar ook steeds oog blijven houden voor de menselijkheid, in plaats van de diagnose dementie de absolute boventoon te laten voeren. 

Kortom, samen werken we aan een toekomstbestendige ouderenzorg in de WSD-regio en dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van de zorg voor ouderen!