Wijkverpleegkundige

De (wijk)verpleegkundige voor Team Delft Oost Thuis is Dagmar Elkhuizen-van Leeuwen.

Zij kan u helpen om samen na te gaan welke zorg en/of ondersteuning het beste bij u past en wat er nodig is om langer thuis te kunnen wonen. Ze coördineert de zorg rondom u.

Ook stemt ze af met andere hulpverleners, bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker. Hierdoor vormt ze de schakel tussen het sociale en medische domein.

  • Dagmar Elkhuizen-van Leeuwen

    Wijkverpleegkundige, regio Delft