Bent u al bekend met de Cliëntenraad Thuis?

Geplaatst op: 17 Oktober 2023

Bij Pieter van Foreest staat het welzijn van onze cliënten centraal. Daarom werken we voortdurend aan de kwaliteit van onze zorg. De cliëntenraad speelt daarbij een belangrijke rol. Deze onafhankelijke raad houdt uw belangen constant in het oog. Dat doen ze door signalen op te vangen, regelmatig met iedereen te praten en onderwerpen die onder de cliënten leven bespreekbaar te maken. 

De leden van de Cliëntenraad Thuis spreken regelmatig met cliënten die thuis wonen en zorg ontvangen van Pieter van Foreest, hun naasten en/of mantelzorgers, schuiven aan bij huiskamergesprekken in de ontmoetingscentra en maken zoveel mogelijk onderwerpen bespreekbaar. Een aantal keer per jaar vergaderen we daarom met de directie van Pieter van Foreest Thuis en geven we gevraagd én ongevraagd advies.

De Cliëntenraad Thuis behartigt de volgende gemeenschappelijke cliëntbelangen: Thuiszorg, Hulp bij het huishouden, Ontmoetingscentra, Pieters Behandel Praktijk, Revalidatie en Herstel, Pieters Kamerhuis /Delfshove, Klant Contact Centrum en Strandgoed Ter Heijde Logies & Respijt.

Om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van wat er speelt in onze achterban komen we graag met zoveel mogelijk de cliënten in contact. Heeft u een vraag voor ons, wilt u een ervaring met ons delen of heeft u suggesties die een gemeenschappelijk doel dienen? Neem dan contact op ons op via cliëntenraad-thuis@pietervanforeest.nl

Interesse om de cliëntenraad te versterken?
We kunnen altijd versterking gebruiken. Heeft u interesse of wilt u meer weten? Klik hier of neem gerust contact met ons op, zodat we het e.e.a. kunnen toelichten.