Huiskamers

In onze ontmoetingscentra staat de bezoeker centraal.  Net als thuis is er in het ontmoetingscentrum een huiskamer voor de bezoekers en mantelzorgers.  Samen wordt gekeken naar de wensen en behoeften van de bezoeker.

Ontmoetingscentrum Vermeertoren Delft heeft vier huiskamers, vernoemd naar schilders.

Huiskamer Rembrandt en Jan Steen
De bezoekers van de huiskamer Rembrandt en Jan Steen betreft voornamelijk oudere zelfstandige wonende ouderen met geheugenproblemen, over het algemeen dementie.

Huiskamer Frans Hals
Het ontmoetingscentrum biedt ondersteuning aan mensen die moeite hebben met de dingen van alledag, het begrijpen van anderen of voor wie het gemis van contacten een probleem is. Zij zijn van harte welkom in de huiskamer van Frans Hals waar ze lotgenoten treffen.

Huiskamer Mondriaan
De bezoekers van deze huiskamer zijn mensen met dementie of cognitieve problemen die hoog zijn opgeleid en/of hoog begaafd zijn. Het activiteitenaanbod sluit aan op het brede interessegebied van de bezoekers waardoor voor hen de dagbesteding als zinvoller wordt ervaren.

Regelmatig vinden huiskameroverleggen plaats waar bezoekers, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers met elkaar in overleg gaan over het ontmoetingscentrum.
Informatie hierover vindt u in het ontmoetingscentrum. U bent van harte welkom om hierbij aan te sluiten.