Huiskamers

In onze ontmoetingscentra staat de bezoeker centraal.  Net als thuis is er in het ontmoetingscentrum een huiskamer voor de bezoekers en mantelzorgers.  Samen wordt gekeken naar de wensen en behoeften van de bezoeker.

Ontmoetingscentrum Mozartlaan heeft vier huiskamers, genoemd naar diverse bloemen en planten.

Huiskamer Lavendel
De bezoekers van huiskamer Lavendel betreffen mensen met een somatische beperking of psychische problemen hebben. Ook mensen die het gemis van sociaal contact als een probleem ervaren of meer behoefte hebben aan structuur ontmoeten elkaar in huiskamer Lavendel.

Huiskamer Klaver, Zonnebloem en Klaproos
In deze drie huiskamers komen voornamelijk oudere zelfstandige wonende ouderen met geheugenproblemen, over het algemeen dementie.

Iedere huiskamer heeft zijn eigen kenmerken en is sfeervol ingericht, zodat de bezoeker zich op zijn/haar gemak voel. Samen met de bezoekers wordt tijdens de kennismaking gekeken waar hij / zij aansluiting ervaart en zich welkom en thuis voelt.


De behoefte aan zorg en ondersteuning is anders dan bij mensen met een somatische beperking dan bij mensen met dementie. Ook kunnen hun interesses ergens anders liggen. Er worden andere activiteiten georganiseerd die aansluiten op hun wensen en behoeften.

Regelmatig vinden huiskameroverleggen plaats waar bezoekers, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers met elkaar in overleg gaan over het ontmoetingscentrum.
Informatie hierover vindt u in het ontmoetingscentrum. U bent van harte welkom om hierbij aan te sluiten.