Huiskamers

In onze ontmoetingscentra staat de bezoeker centraal. Net als thuis is er in het ontmoetingscentrum een huiskamer voor de bezoekers en mantelzorgers. Samen wordt gekeken naar de wensen en behoeften van de bezoeker.

Ontmoetingscentrum Pijnacker heeft twee gezellige huiskamers. De bezoekers van de huiskamer betreffen voornamelijk oudere zelfstandige wonende ouderen met geheugenproblemen, over het algemeen dementie, of een somatische aandoening. In de huiskamer vinden diverse activiteiten plaats.

Huiskamer Mondriaan
De bezoekers van deze huiskamer zijn mensen met dementie of cognitieve problemen die hoog zijn opgeleid en/of hoog begaafd zijn. Het activiteitenaanbod sluit aan op het brede interessegebied van de bezoekers waardoor voor hen de dagbesteding als zinvoller wordt ervaren.

Regelmatig vinden huiskameroverleggen plaats waar bezoekers, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers met elkaar in overleg gaan over het ontmoetingscentrum.
Informatie hierover vindt u in het ontmoetingscentrum. U bent van harte welkom om hierbij aan te sluiten.