De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten. Ze speelt een belangrijke rol in het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

De cliëntenraad behandelt zaken die direct of indirect betrekking hebben op de zorg en praktische zaken. Bijvoorbeeld: kwaliteit van de zorgverlening en maaltijden; de inhoud van de huisregels; verbouwingen en nieuwbouw en samenwerking met andere zorgorganisaties. De cliëntmedezeggenschap bij Pieter van Foreest is gewaarborgd op verschillende niveaus.

De cliëntenraad van Revalidatie & Herstel wordt behartigd door de cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis. De cliëntenraad Thuis vaardigt een lid af naar de centrale cliëntenraad. 

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis? Klik hier voor meer informatie.