Uw revalidatie gaat van start op de revalidatie afdeling in het Reinier de Graaf ziekenhuis. Op deze locatie zult u maximaal 4 weken werken aan uw persoonlijke revalidatiedoelen. U zult dus direct na aan de slag gaan. Dit betekent dat u, zodra dat mogelijk is, de dag zoveel mogelijk buiten het bed doorbrengt. U wordt zoveel mogelijk gestimuleerd u zelf te verzorgen. Alle dagelijkse handelingen zijn oefeningen die u op weg brengt naar het herpakken van uw zelfstandigheid. Bij de start zal er een revalidatieplan met u worden opgesteld. Hierin benoemt u de doelen die u wilt bereiken. U zult oefeningen krijgen van de fysiotherapeut of ergotherapeut die u zelf, eventueel samen met familie, kan oefenen buiten de reguliere oefenmomenten om. Ook kunt u dagelijkse vaardigheden oefenen met de verzorgenden en verpleegkundigen. Zij zullen u zoveel mogelijk begeleiden met “de handen op de rug” zodat u aan uw zelfstandigheid kunt werken.

Behandeling

Behandeling maakt onderdeel uit van uw verblijf. Dit betekent dat u zorg en behandeling ontvangt van een team bestaande uit, uit een arts, verpleegkundige, verzorgende, fysiotherapeut, ergotherapeut, en als nodig ook een psycholoog, maatschappelijk werkende, logopedist en diëtist. De specialist ouderengeneeskunde is medisch eindverantwoordelijk. Pieter van Foreest heeft een team behandelaren die voor u klaar staan. De behandelaar zal zelf kennis met u komen maken en samen bespreekt u hoe uw behandeling eruit zal gaan zien en wat u kunt verwachten.