Zorg, behandeling en welzijn

Wonen in Sonnevanck

Wonen in Sonnevanck betekent verblijven in een veilige, beschermde omgeving. U verblijft in een appartement en krijgt persoonlijke verzorging en verpleegkundige aandacht. U heeft de regie en samen kijken wij welke dingen u nog zelf kan doen en hoe en waar medewerkers u kunnen helpen. Dit kan hulp zijn bij de dagelijkse handelingen, zoals aankleden of douchen, maar het kan ook hulp zijn bij het indelen van uw dag of het bieden van structuur.

Wanneer u als gevolg van dementie niet meer in staat bent om geheel of gedeeltelijk voor u zelf te zorgen, kunt u ook terecht in Sonnevanck kleinschalig wonen.

Kleinschalig wonen

We spreken over kleinschalig wonen als een kleine groep mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig heeft, met elkaar in een groepswoning woont. Bij kleinschalig wonen wordt geprobeerd om het dagelijks leven, zoals in de thuissituatie, zoveel mogelijk voort te zetten. Zo wordt er met de groep gekookt en vinden er huishoudelijke activiteiten plaats. In de kleinschalige woonvorm staat het wonen centraal. Dit betekent dat wij ernaar streven dat u als bewoner zich zo thuis mogelijk voelt. Dit wordt bewerkstelligd door persoonsgericht te werken en bewoners actief te betrekken bij de dagelijkse activiteiten. Ook familie maakt onderdeel uit van de woongroep en wordt betrokken bij het dagelijks leven en de zorg, net zoals dat thuis ook ging.

Behandeling

Het kan zijn dat u naast de zorg ook behandeling nodig heeft van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist. Wanneer behandeling onderdeel uitmaakt van uw indicatie kunt u rekenen op de professionele hulp van het team van Pieter van Foreest. De behandelaar zal zelf kennis met u komen maken en samen bepaalt u hoe de behandeling eruit zal gaan zien en wat u kunt verwachten. Heeft u geen behandeling in uw indicatie zitten, maar heeft u dit wel nodig dan kan uw huisarts hierin adviseren en u eventueel doorverwijzen. Het staat u vrij uw eigen behandelaar te kiezen. Uiteraard kunt u kiezen voor de expertise van Pieter van Foreest. U kunt hiervoor terecht bij Pieters Behandel Praktijk. Vraag naar de mogelijkheden bij uw contactverzorgende.

Welzijn & Ontspanning

In Sonnevanck staat het welzijn hoog in het vaandel. Er wordt uitgegaan van de wensen en interesses van de bewoners. Wellicht heeft u hobby’s of sociale activiteiten die u erg leuk vindt, maar die u door bepaalde redenen niet meer kunt doen. U kunt samen met de medewerkers (contactverzorgenden in samenwerking met de begeleider welbevinden) kijken welke hobby’s of interesses u weer wilt oppakken en hoe dit het beste georganiseerd kan worden. De reguliere activiteiten die georganiseerd worden, vindt u in het maandelijkse bewonersblad. De activiteiten zijn vrij toegankelijk. In enkele gevallen kan een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld materiaalkosten worden gevraagd. Dit wordt van tevoren aangegeven.