Stichting Vrienden

Stichting Vrienden van Triangel is opgericht met het doel het ondersteunen van activiteiten voor de bewoners. Triangel krijgt geld van de overheid voor het leveren van zorg en behandeling, maar niet voor de extra activiteiten. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door subsidies, giften, donaties en acties. De stichting dient een algemeen belang en heeft geen winstoogopmerk.

‘Iedereen heeft vrienden nodig, mensen op wie je kunt bouwen!’

Activiteiten

Stichting Vrienden heeft haar bijdrage kunnen leveren aan o.a. het bijwonen van het Varend Corso, uitje met de strandrups, en een gezellige busuitje met een lunch in een pannenkoekrestaurant, bijdragen aan de feestweek voor het 40-jarig bestaan van Triangel en onderhoudskosten van de duofiets.

Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020

Wilt u ons ook ondersteunen?

Een mogelijkheid om uw betrokkenheid bij, waardering voor en/of tevredenheid over Triangel tot uitdrukking te brengen, is het geven van een financiële bijdrage aan Stichting Vrienden van Triangel. Dit kan in de vorm van een gift, maar het is ook mogelijk om donateur te worden.

Contact: Hoofdstraat 104, 2678 CM De Lier  T: 0174 - 514744

 


Algemene gegevens
 

RSIN nummer

808107045

Bestuur

Voorzitter Dhr. J. Nienhuis
Penningmeester Dhr. G. van Eijk
Secretaris Mevr. C. Buijs
Algemeen bestuurslid vacature

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning, alleen eventuele gemaakte kosten door de Stichting worden vergoed.

ANBI 

Stichting Vrienden van Triangel is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kan uw gift fiscaal voordeel voor u opleveren. Meer informatie over ANBI? ANBI

Financiën

Lees hier het jaarverslag 2021

Lees hier het jaarverslag 2020

Lees hier het jaarverslag 2019

Lees hier het jaarverslag 2018