Stichting Vrienden

Stichting Vrienden van Triangel is opgericht met het doel het ondersteunen van activiteiten voor de bewoners. Triangel krijgt geld van de overheid voor het leveren van zorg en behandeling, maar niet voor de extra activiteiten. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door subsidies, giften, donaties en acties. De stichting dient een algemeen belang en heeft geen winstoogopmerk.

‘Iedereen heeft vrienden nodig, mensen op wie je kunt bouwen!’

Activiteiten

De Stichting Vrienden heeft onder andere bij kunnen dragen aan de aanschaf van muziekinstrumenten en spelen en de reparatie aan de duo-fiets. Ook hebben de bewoners genoten van het varend corso en een rondrit door het Westland met een bezoek aan de Maeslandkering in Hoek van Holland en een spetterend optreden van Jurgen Jonkers van Stichting Ik weet dat jij het weet.

Wilt u ons ook ondersteunen?

Een mogelijkheid om uw betrokkenheid bij, waardering voor en/of tevredenheid over Triangel tot uitdrukking te brengen, is het geven van een financiële bijdrage aan Stichting Vrienden van Triangel. Dit kan in de vorm van een gift, maar het is ook mogelijk om donateur te worden.

Lees hier het jaarverslag 2019

Contact: Hoofdstraat 104, 2678 CM De Lier  T: 0174 - 514744

 


Algemene gegevens
 

RSIN nummer

808107045

Bestuur

Voorzitter Dhr. J. Nienhuis
Penningmeester Dhr. G. van Eijk
Secretaris Mevr. C. Buijs
Algemeen bestuurslid Dhr. R. Zijlstra

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning, alleen eventuele gemaakte kosten door de Stichting worden vergoed.

ANBI 

Stichting Vrienden van Triangel is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kan uw gift fiscaal voordeel voor u opleveren. Meer informatie over ANBI? ANBI

Financiën

Bekijk hier de jaarcijfers 2018