De Cliëntenraad is er voor u

De Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis behartigt de belangen van klanten die van Pieter van Foreest Thuiszorg ontvangen. Het is een zelfstandig functionerende raad die de Raad van Bestuur van Pieter van Foreest, gevraagd en ongevraagd, adviseert over zaken die direct of indirect betrekking hebben op de zorg en praktische zaken. Bijvoorbeeld: kwaliteit van de zorgverlening en maaltijden; inhoud van de huisregels; verbouwingen en nieuwbouw en samenwerking met andere zorgorganisaties.

Samen

Bij Pieter van Foreest werken we voortdurend aan de kwaliteit van onze zorg. De Cliëntenraad speelt daarbij een belangrijke rol. Deze onafhankelijke raad houdt uw belangen constant in het oog. Dat doen ze door signalen op te vangen, regelmatig met iedereen te praten en onderwerpen die onder de klanten leven bespreekbaar te maken. Kwaliteit van leven maken we immers samen.

Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis

Eén van de leden van de cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis neemt zitting in de Centrale Cliëntenraad en zal hier de belangen van de klanten van extramuraal behartigen. Wie er in de cliëntenraad Thuis zit, vindt u door hier te klikken.