Wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige voor Team Stefanna Thuis is Muma Ahmed. Zij kan u helpen om samen na te gaan welke zorg en/of ondersteuning het beste bij u past en wat er nodig is om langer thuis te kunnen wonen. Ze coördineert de zorg rondom u.

Ook stemt ze af met andere hulpverleners, bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker. Hierdoor vormt de wijkverpleegkundige de schakel tussen het sociale en medische domein.

  • Team foto placeholder

    Muma Ahmed

    Wijkverpleegkundige Pieter van Foreest, regio Delft