Zorg, behandeling en welzijn

Wonen in woonzorgcentrum Die Buytenweye

Wonen in woonzorgcentrum Die Buytenweye, is wonen in een veilige, beschermde omgeving. U heeft uw eigen appartement en krijgt persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleegkundige aandacht. U heeft de regie en samen kijken wij welke dingen u nog zelf kan doen en hoe en waar medewerkers u kunnen helpen. Dit kan hulp zijn bij de dagelijkse handelingen, zoals aankleden of douchen, maar het kan ook hulp zijn bij het indelen van uw dag of het bieden van structuur.

Zorg voor bewoners met dementie

Wanneer u als gevolg van dementie niet meer in staat bent om geheel of gedeeltelijk voor u zelf te zorgen, kunt u binnen de beschermde omgeving van één van de woongroepen wonen. U heeft uw eigen appartement en daarnaast is er een huiskamer met leefkeuken waar het gezellig vertoeven is.

Behandeling

Het kan zijn dat u naast de zorg ook behandeling nodig heeft van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist. Wanneer behandeling onderdeel uitmaakt van uw indicatie kunt u rekenen op de professionele hulp van het team van Pieter van Foreest. De behandelaar zal zelf kennis met u komen maken en samen bepaalt u hoe de behandeling eruit zal gaan zien en wat u kunt verwachten. Heeft u geen behandeling in uw indicatie zitten, maar heeft u dit wel nodig dan kan uw huisarts hierin adviseren en u eventueel doorverwijzen. Het staat u vrij uw eigen behandelaar te kiezen. Uiteraard kunt u kiezen voor de expertise van Pieter van Foreest. U kunt hiervoor terecht bij Pieters Behandel Praktijk. Vraag naar de mogelijkheden bij uw contactverzorgende.

Dagverzorging Plus

De Dagverzorging Plus is bedoeld voor ouderen met psychiatrische klachten die nog thuis wonen. Een aantal dagdelen per week komen zij naar de dagvoorziening. Hier wordt gewerkt aan dagstructuur en worden activiteiten geboden die de bezoekers hierbij helpen. Hierdoor kan opname worden uitgesteld of voorkomen worden.

Welzijn

Op iedere locatie van Pieter van Foreest worden activiteiten georganiseerd voor bewoners. Bij het activiteitenaanbod wordt uitgegaan van de wensen en de interesses van de bewoners. Wellicht heeft u hobby’s of sociale activiteiten die u erg leuk vindt, maar die u door bepaalde redenen niet meer kunt doen. Samen met de welzijnsmedewerkers kan gekeken worden welke hobby’s of interesses u weer zou willen oppakken en hoe dit het best georganiseerd kan worden. Het activiteitenaanbod van de locatie kunt u terugvinden in de informatiemap op de locatie. De activiteiten zijn vrij toegankelijk. In enkele gevallen kan een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld materiaalkosten gevraagd worden. Dit wordt van tevoren aangegeven.