De Witte Brug in Poeldijk gegund aan Boele & van Eesteren

Geplaatst op: 5 September 2022

Pieter van Foreest heeft De Witte Brug gegund aan Boele & van Eesteren. Uit de verschillende biedingen heeft Pieter van Foreest (de combinatie van) het beste bod en een passend plan rekening houdend met de lokale behoefte geselecteerd.

Verkoop van De Witte Brug
Pieter van Foreest heeft geruime tijd geleden besloten om de locatie ‘De Witte Brug’ aan Wittebrug 1 te Poeldijk te verkopen. Ruim 10 jaar geleden (oktober 2011) is er vervangende nieuwbouw, De Terwebloem, gerealiseerd in Poeldijk.

Verkoopproces
Pieter van Foreest is wettelijk verplicht om de verkoop van een  gebouw via een openbaar en transparant verkoopproces te laten verlopen. Namens de overheid houdt het College sanering zorginstellingen toezicht op het verkoopproces. Er worden eisen gesteld aan o.a. de publicatie van de verkoop, informatieverstrekking aan geïnteresseerde partijen en het bieden van de mogelijkheid tot het doen van biedingen e.d. Verschillende partijen hebben een bod uitgebracht. Uit alle biedingen heeft Pieter van Foreest (de combinatie van) het beste bod en een passend plan rekening houdend met de lokale behoefte geselecteerd. Vervolgens is het voornemen om gebouw De Witte Brug te verkopen aan deze partij ter goedkeuring  voorgelegd aan het College sanering zorginstellingen. Hiertoe is Pieter van Foreest ook verplicht. Het College heeft op 23 augustus jl. goedkeuring verleend voor de verkoop voor het geboden bedrag aan Boele & van Eesteren. Op dit moment wordt de overdracht van de Witte Brug aan Boele & van Eesteren voorbereid.

Boele & van Eesteren, een bekende partij in het Westland
Boele & van Eesteren is een gerenommeerde partij, die in de gemeente Westland al diverse projecten heeft gerealiseerd. Eén van die projecten is ‘De Brandmeester’ aan de ’s-Gravenzandseweg in Naaldwijk, op de plek van de voormalige brandweerkazerne. Hier is een appartementengebouw gerealiseerd met koopappartementen en sociale, bereikbare en vrije sector woningen. In dit appartementengebouw heeft de allereerste seniorenwoongroep in het Westland hun intrek genomen. Enkele andere gerealiseerde projecten in het Westland zijn o.a.: Juliahof in Wateringen, Gemeentehuis Westland en Hart van ’s-Gravenzande.

 

    
De Witte Brug in Poeldijk                                                  De Terwebloem in Poeldijk