Veenhage werkt aan de toekomst

Geplaatst op: 13 Oktober 2022

Bij Pieter van Foreest staat het welzijn van onze cliënten centraal. Daar zetten we ons iedere dag met veel plezier en enthousiasme voor in. Dat doen we nu en willen we ook in de toekomst kunnen blijven doen. Bij de mensen thuis en in onze locaties.

Zorg nu en in de toekomst
Om dit te kunnen realiseren bouwen we aan de toekomst. Locaties worden daar waar nodig aangepast aan de veranderende zorgvraag, zodat we de ouderen uit de regio nu en in de toekomst van zorg kunnen blijven voorzien. Dat de zorgvraag verandert is algemeen bekend. Mensen blijven over het algemeen langer thuiswonen en het moment dat men eventueel naar een woonzorgcentrum verhuist is op het moment dat er een complexere zorgvraag (verpleeghuiszorg) aan de orde is. Om de juiste zorg te kunnen blijven bieden, kijken we vooruit en maken we locaties geschikt voor nu en in de toekomst passend bij de veranderende zorgvraag.

Veenhage werkt aan de toekomst
Ook in Veenhage worden er binnenkort aanpassingen gedaan aan het gebouw om deze locatie aan te passen aan de veranderende zorgvraag. Op deze locatie staat een aankomende grootschalige verbouwing op de planning. Hierbij wordt een gedeelte van het pand tijdelijk afgesloten, zodat de overlast zo veel als mogelijk wordt beperkt. Deze week zijn collega’s, bewoners, hun naasten en de vrijwilligers geïnformeerd over de verbouwingsplannen.

Met deze verbouwing is Veenhage voorbereid op de toekomst en kunnen we de zorg blijven bieden passend bij de veranderende zorgvraag, nu en in de toekomst.