Duurzaam: zonnepanelen voor Duinhof

Geplaatst op: 14 Februari 2023

We vinden het belangrijk om als organisatie te verduurzamen. Dit past ook binnen de Green Deal 3.0 die wij onlangs getekend hebben. 

Zonnepanelen
In Duinhof zijn afgelopen week zonnepanelen geplaatst. De zonnepanelen zorgen ervoor dat er energie opgevangen kan worden dat in de locatie gebruikt kan worden. Op deze manieren worden fossiele brandstoffen niet gebruikt en dit is weer goed voor het milieu. Er wordt op dit moment gekeken of er nog meer locaties geschikt zijn voor zonnepanelen of andere duurzame interventies.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk thema en daarom besteden we er veel aandacht aan. Zo hebben vorig jaar vier van onze locaties het keurmerk van de milieuthermometer behaald en starten er dit jaar ook weer locaties om het keurmerk te behalen. Ook wordt er aandacht besteed aan kleinere interventies om samen te verduurzamen!