Pieter van Foreest tekent intentieverklaring voor nieuwe medewerkers

Geplaatst op: 10 November 2022

Het vinden van nieuwe gekwalificeerde collega’s wordt steeds moeilijker. Het tekort aan zorgprofessionals neemt landelijk toe. Dit merken we ook binnen Pieter van Foreest. Ondanks alle acties en initiatieven om nieuwe collega’s te werven, op te leiden en te behouden blijft het moeilijk om vacatures op te vullen. Daarom slaat Pieter van Foreest de handen ineen en gaat de samenwerking aan met Tempo Team en Yomema om twintig gediplomeerde verpleegkundigen uit Indonesië een leerwerkplek te bieden binnen Pieter van Foreest. Begin november werd de intentieverklaring hiertoe ondertekend.

Afgestudeerde verpleegkundigen uit Indonesië
De nieuwe collega’s uit Indonesië hebben in hun thuisland een opleiding tot verpleegkundige afgerond en willen graag een diploma dat wereldwijd geldig is. In Nederland zijn zij op dit moment bevoegd en bekwaam om te werken als verzorgende IG. De studenten komen in dienst bij Tempo Team en gaan studeren en werken bij Pieter van Foreest. Yomema draagt zorg voor een gedegen voorbereiding in het land van herkomst, waaronder Nederlandse taal- en cultuurles, informatie over de ouderenzorg in Nederland en huisvesting. Eenmaal in Nederland lopen de studenten 16 uur per week stage en werken daarnaast 16 uur per week. De overige tijd is beschikbaar voor studie. Naarmate de tijd verstrijkt, worden stage- en studie-uren minder en de werkende uren meer. Doel is dat de zorgstudenten na vier jaar met werkervaring en aanvullende kwalificaties terugkeren naar Indonesië. De voorbereidingen voor de komst van de studenten is in volle gang en de verwachting is de zorgstudenten uit Indonesië begin 2023 aan de slag zullen gaan in de locaties Stefanna en De Bieslandhof in Delft.