Plannen voor afdeling De Wulp locatie Weidevogelhof Pijnacker

Geplaatst op: 21 Januari 2022

Juiste zorg op de juiste plaats nu en in de toekomst
Locatie Weidevogelhof bestaat inmiddels 10 jaar. In die periode hebben we veel ervaring opgedaan met de zorg op deze locatie. We willen graag de juiste zorg op de juiste plaats kunnen blijven bieden, passend bij de zorgvraag nu en in de toekomst.

Zorgvraag verandert
We zien dat de zorgvraag verandert, mensen blijven langer thuis wonen. Kamers blijven langer leegstaan en er is een groeiende vraag naar diversiteit in woonvormen. 

Voorgenomen plannen voor de Wulp 
Om aan te kunnen blijven sluiten op de zorgvraag nu en in de toekomst en om financieel gezond te blijven, zijn er plannen om het zorgaanbod voor de Wulp aan te passen naar een andere vorm van wonen: verpleeghuiszorg thuis.

Informatiebijeenkomsten 
Op 19 januari heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor de eerste contactpersonen, de collega's en vrijwilligers van de Wulp. Tijdens deze bijeenkomst zijn de plannen aangaande de Wulp van Weidevogelhof gepresenteerd. 

Lokale cliëntenraad en ondernemingsraad betrokken
Bovenstaande betreft een voorgenomen plan. Er heeft nog geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden. Het plan ligt ter advies bij de lokale cliëntenraad (LCR) en de ondernemingsraad (OR). Zij hebben 6 weken de tijd om een advies te geven. Na dit advies vindt de definitieve besluitvorming plaats.

Wat betekent dit voor de huidige bewoners van de Wulp?
Er gaan woonwensgesprekken plaatsvinden met de huidige twaalf bewoners/eerste contactpersonen om samen te kijken wat de wensen en mogelijkheden zijn. Op basis van de woonwensgesprekken en op basis van de kamers die beschikbaar zijn gedurende het jaar zullen er verhuizingen plaats gaan vinden. Naar verwachting zijn in 2022 de huidige bewoners verhuisd. Pieter van Foreest  faciliteert deze verhuizing.|

Wat betekent dit voor de huidige collega's en vrijwilligers van de Wulp? 
Er gaan belangstellingsgesprekken plaatsvinden met de collega's en vrijwilligers om te bespreken wat de wensen en mogelijkheden zijn. Alle collega's behouden hun functie en de collega's kunnen blijven werken op de betreffende etages tot de verhuizing van de laatste bewoners. Naar verwachting heeft iedereen in 2022 een nieuwe baan binnen Weidevogelhof / Pieter van Foreest. En zullen de huidige vrijwilligers ook een leuke nieuwe plek binnen Weidevogelhof gevonden hebben. 

Verpleeghuiszorg thuis
Indien de plannen doorgaan hopen wij na de zomer van 2022 de eerste cliënten voor deze nieuwe vorm, verpleeghuiszorg thuis, te kunnen gaan verwelkomen.

Teammanager dichtbij in alle torens
Om de kwaliteit van zorg in de verschillende torens van Weidevogelhof goed te kunnen blijven waarborgen en de teams zo goed als mogelijk te kunnen ondersteunen en begeleiden, gaan de teammanagers en de HBO-verpleegkundigen werken vanuit de verschillende torens. Om dit te kunnen realiseren vindt er een kleine verbouwing plaats in de torens om in iedere toren een gedeelde werkruimte te creëren.

Informeren
We vinden het belangrijk om naast de direct betrokkenen deze informatie ook hier te delen, zodat iedereen dezelfde eenduidige informatie heeft. Uiteraard houden we jullie op de hoogte.